\ NISSAN \

NISSAN TINO ( )NISSAN TINO 1.8J ( )

2002.10
UA-V10
122 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 1.8X ( )

2002.10
UA-V10
122 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO NAVI EDITION ( )

2002.10
UA-V10
122 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 1.8X 5 SEATERS REAR BENCH SEAT CAR ( )

2002.04
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 1.8X 5 SEATERS BUILT-IN CHILD SEAT ATTACHING ( )

2002.01
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 1.8X 5 SEATERS ( )

2000.12
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 2.0X 6 SEATERS ( )

2000.12
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO 1.8X 6 SEATERS ( )

2000.12
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 2.0X 5 SEATERS ( )

2000.12
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO 2.0X 5 SEATERS ( )

2000.04
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO HYBRID ( )

2000.04
HN-PV10
101 ..
CVT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 2.0X 6 SEATERS ( )

2000.04
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO 1.8X 6 SEATERS ( )

2000.04
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 1.8X 5 SEATERS ( )

2000.04
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 1.8X ( )

1998.12
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO 2.0XS ( )

1998.12
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO AERO SPORT ( )

1998.12
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO 2.0X ( )

1998.12
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO 2.0G ( )

1998.12
GF-HV10
135 ..
CVT
FF - ,
1998

NISSAN TINO 1.8G ( )

1998.12
GF-V10
120 ..
4AT
FF - ,
1769

NISSAN TINO ( )

-

NISSAN TINO   98.12 - 03.03
2WDGF-V10QG18DE

NISSAN TINO   98.12 - 03.03
2WDVA-V10QG18DE

NISSAN TINO   98.12 - 03.03
HybridHN-PV10QG18DH

NISSAN TINO   98.12 - 03.03
2WDGF-HV10SR20DE

NISSAN TINO: