\ DAIHATSU \

DAIHATSU NAKED ( )DAIHATSU NAKED G ( )

2003.05
UA-L760S-GPGF3
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2003.05
LA-L760S-GPGZ3
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2003.05
UA-L760S-GMGF3
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED L ( )

2003.05
UA-L760S-GPGF3
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED L ( )

2003.05
UA-L750S-GPGF3
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2003.05
UA-L750S-GPGF3
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2003.05
LA-L750S-GPGZ3
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2003.05
UA-L750S-GMGF3
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.10
LA-L760S-GMGZ2
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.10
LA-L750S-GPGZ2
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.10
LA-L750S-GMGZ2
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.10
UA-L750S-GMGF2
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.10
UA-L750S-GPGF2
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.10
LA-L760S-GPGZ2
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.10
LA-L760S-GPGF2
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.10
LA-L760S-GMGF2
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED F ( )

2002.08
LA-L760S-GPEF2
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.08
LA-L760S-GMGF2
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED F ( )

2002.08
UA-L750S-GPEF2
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.08
LA-L760S-GPGF2
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.08
UA-L750S-GMGF2
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO F ( )

2002.08
LA-L750S-GQEZ2
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.08
LA-L750S-GPGZ2
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.08
LA-L750S-GMGZ2
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.08
UA-L750S-GPGF2
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.08
LA-L760S-GMGZ2
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO F ( )

2002.08
LA-L760S-GPEZ2
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.08
LA-L760S-GPGZ2
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.01
UA-L750S-GPGF2
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED MEMORIAL EDITION ( )

2002.01
LA-L760S-GPGF2
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.01
LA-L750S-GPGZ2
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO F ( )

2002.01
LA-L760S-GPEZ2
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.01
LA-L760S-GMGZ2
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.01
LA-L760S-GPGF2
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED GEAR ( )

2002.01
LA-L750S-GPGZ2
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED MEMORIAL EDITION ( )

2002.01
LA-L760S-GMGF2
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.01
UA-L750S-GMGF2
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED F ( )

2002.01
UA-L750S-GPEF2
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED F ( )

2002.01
LA-L760S-GPEF2
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED G ( )

2002.01
LA-L760S-GMGF2
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.01
LA-L750S-GMGZ2
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED MEMORIAL EDITION ( )

2002.01
UA-L750S-GPGF2
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED TURBO G ( )

2002.01
LA-L760S-GPGZ2
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED GEAR ( )

2002.01
LA-L760S-GPGZ2
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED TURBO F ( )

2002.01
LA-L750S-GQEZ2
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED MEMORIAL EDITION ( )

2002.01
UA-L750S-GMGF2
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X ( )

2001.10
LA-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2001.10
LA-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2001.10
UA-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2001.10
LA-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2001.10
LA-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2001.10
LA-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.10
LA-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2001.10
LA-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2001.10
UA-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X LIMITED ( )

2001.10
LA-L750S-GQGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2001.10
LA-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2001.10
LA-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2001.10
UA-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED MEMORIAL EDITION II ( )

2001.10
LA-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED MEMORIAL EDITION II ( )

2001.10
UA-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2001.10
UA-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED MEMORIAL EDITION II ( )

2001.10
UA-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.10
LA-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2001.10
LA-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X ( )

2001.10
LA-L750S-GQGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED MEMORIAL EDITION II ( )

2001.10
LA-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.10
LA-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X LIMITED ( )

2001.10
LA-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.10
LA-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X LIMITED ( )

2001.05
GF-L750S-GQGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X ( )

2001.05
GF-L750S-GQGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.05
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.05
GF-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X ( )

2001.05
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X LIMITED ( )

2001.05
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.05
GF-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G LIMITED ( )

2001.05
GF-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X ( )

2000.12
GF-L750S-GQGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO X ( )

2000.12
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G SP PACKAGE ( )

2000.10
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G S PACKAGE ( )

2000.10
TA-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2000.10
TA-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2000.10
GF-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2000.10
TA-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2000.10
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2000.10
GF-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2000.10
TA-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2000.10
TA-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G SP PACKAGE ( )

2000.10
GF-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2000.10
TA-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G ( )

2000.10
GF-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G S PACKAGE ( )

2000.10
TA-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G B PACKAGE ( )

2000.10
TA-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G S PACKAGE ( )

2000.10
TA-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2000.10
TA-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G SP PACKAGE ( )

2000.10
GF-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G ( )

2000.10
TA-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G S PACKAGE ( )

2000.10
TA-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G SP PACKAGE ( )

2000.10
GF-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

2000.07
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

2000.07
GF-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

2000.07
GF-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

2000.07
GH-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

2000.07
GH-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

2000.07
GF-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

2000.07
GH-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

2000.07
GH-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

2000.07
GH-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

2000.07
GF-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

2000.07
GH-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

2000.07
GH-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

2000.07
GF-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

2000.07
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

2000.07
GH-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

2000.07
GF-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

1999.11
GF-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

1999.11
GH-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

1999.11
GH-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

1999.11
GF-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

1999.11
GH-L750S-GMGF
58 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

1999.11
GH-L760S-GPGF
58 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

1999.11
GH-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

1999.11
GH-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED ( )

1999.11
GH-L760S-GMGF
58 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

1999.11
GF-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

1999.11
GF-L750S-GPGZ
64 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

1999.11
GF-L750S-GMGZ
64 ..
5MT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED G PACKAGE ( )

1999.11
GH-L750S-GPGF
58 ..
4AT
FF - ,
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

1999.11
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO G PACKAGE ( )

1999.11
GF-L760S-GPGZ
64 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED NAKED TURBO ( )

1999.11
GF-L760S-GMGZ
64 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
659

DAIHATSU NAKED ( )

-

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
2WD M/TGH-L750S, TA-L750S, UA-L750SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
2WD A/TGH-L750S, TA-L750S, UA-L750SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
4WD M/TGH-L760S, TA-L760SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
4WD A/TGH-L760S, TA-L760SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
2WD M/T TurboGH-L750S, LA-L750SEF-DET

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
2WD A/T TurboGH-L750S, LA-L750SEF-DET

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
2WD A/T TurboX,FGH-L750S, LA-L750SEF-DET

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
2WD M/T TurboLA-L750SEF-DET

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
2WD A/T TurboLA-L750SEF-DET

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
4WD M/T TurboGH-L760S, LA-L760SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
4WD A/T TurboGH-L760S, LA-L760SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
4WD A/T TurboXGH-L760S, LA-L760SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
4WD M/T TurboLA-L760SEF-VE

DAIHATSU NAKED   99.11 - 03.11
4WD A/T TurboLA-L760SEF-VE

DAIHATSU NAKED:

.